Fractie en kandidaten

Freddy Hoekstra

Ik ga mij inzetten voor Achtkarspelen door regelgeving te schrappen, ruimte te scheppen voor initiatieven van inwoners en de gemeente financiën op orde te houden.

Leeftijd: 25 jaar

Huidige werkzaamheden en nevenactiviteiten:

Student  Nederlands recht (Staats- en Bestuursrecht) aan de RuG.

Medewerker bestuursrecht bij de gemeente Terschelling

Schaduwfractielid VVD Achtkarspelen

Penningmeester bij Buertferieniging De iene foar de oare

Mieke de Kluijver

"Kansen zijn er voor iedereen die ze aangrijp", daarom vind ik het belangrijk dat ook de gemeente eigen verantwoordelijkheid stimuleert.

Leeftijd:

51 jaar

Huidige werkzaamheden:

Ondernemer/makelaar met een eigen makelaarskantoor

Secretaris van VVD De Fryske Wâlden

Schaduwfractielid VVD Achtkarspelen

Secretaris Stichting FLY4U

Relatiestatus:

getrouwd en moeder van een zoon van 15 jaar oud

Lineke Kingma-Gardenier

Ik volg mijn geweten en ben wars van partijpolitiek. Mij stoort de overreactie op risico's en verantwoordelijkheden. Opeenstapeling van regels lost niet alles op. Deregulering welstand en winkeltijden zijn o.a zaken waar ik me mee bezig wil houden.

Leeftijd: 57 jaar.

Huidige werkzaamheden:

Zelfstandig, samen met echtgenoot, werkzaam in het beroepsgoederenvervoer.

Relatiestatus:

Getrouwd, heeft kinderen en kleinkinderen.

Durk Pool

Mear wurk? Stim Durk!

Huidige werkzaamheden:

Docent

Statenlid bij de provinciale staten van Fryslân.

Razwan Popal

Jeugdcommissaris van de Koning in Fryslân en examenjaar VWO op het Lauwerscollege

Leeftijd: 18 jaar

Huidige werkzaamheden en nevenactiviteiten:
- Vanaf september Kunstmatige intelligentie en Economics and Bussines Economics op RUG
- Eigenaar van internetmarketingbureau MarketingLokaal.
- Jeugdcommissaris van de Koning
- Medeoprichter en Vicevoorzitter FJAR
- Provinciaal coördinator Model European Parliament
- Provinciaal coördinator Model United Nations

Swen Veenstra

Ik sta voor een gemeente waar iedereen meedoet.

Leeftijd: 26 jaar

Huidige werkzaamheden: pensioenspecialist

Overige kandidaten van de verkiezingen van maart 2018:

7. Marten Palstra uit Augustinusga
8. Wout Weterings uit Augustinusga
9. Jacob de Boer uit Surhuisterveen
10. Wieke Palstra-Dijkstra uit Augustinusga
11. Wytze de Vries uit Surhuizum
12. Jan Hiddema uit Buitenpost
13. Roel Brandenburg uit Buitenpost