Gewoan. Dwaan.

Waarom VVD?


“Wij zijn ervan overtuigd dat het menselijk individu zo vrij mogelijk moet zijn en dat de creativiteit van vrije en verantwoordelijke mensen de maatschappelijke vooruitgang bevordert. In dat kader stellen wij: regel wat niet anders kan, maar streef naar ruimdenkendheid in een vrije omgeving, zolang de vrijheid van anderen daarin niet wordt beperkt.”

Hier gaan we ons voor inzetten:

- Inwoners en ondernemers de ruimte te geven voor eigen initiatief.

- Minder regels voor het bouwen van een woning, door welstandstoetsen zo klein en ruim mogelijk te houden.

- Regelgeving verminderen voor ondernemers. Wanneer onze ondernemers op een zondag op willen, dan moet dat kunnen.

- Veiligheid op straat te verbeteren.

- De infrastructuur veilig te maken en goed te onderhouden.

- Investeren in het onderwijs.

- De dienstverlening van de gemeente te vergroten.

- Mensen de zorg geven die ze nodig hebben.


Verkiezingsprogramma VVD Achtkarspelen

“Wij zijn ervan overtuigd dat het menselijk individu zo vrij mogelijk moet zijn en dat de creativiteit van vrije en verantwoordelijke mensen de maatschappelijke vooruitgang bevordert. In dat kader stellen wij: regel wat niet anders kan, maar streef naar ruimdenkendheid in een vrije omgeving zolang de vrijheid van anderen daarin niet worden beperkt.”

WAT DOEN WE!

  • Meer banen
  • Veiligheid
  • Lasten verlagen
  • Vrijheid voor ondernemers
  • Vrijheid voor de boeren
  • Zorg en participatie
  • Betere dienstverlening

Meer banen

Grote en kleine bedrijven waarderen en stimuleren.

Wij willen de tendens dat grote bedrijven naar elders vertrekken tegengaan. Wij willen zorgen dat het voor bedrijven aantrekkelijk is om in Achtkarspelen gevestigd te zijn. Minder regels en een laagdrempelig ondernemersloket kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Lees meer

Veiligheid

Iedereen moet zich zowel thuis als op straat veilig voelen.

Veiligheid op straat, in huis en in de natuur. Wij willen als VVD Achtkarspelen dat het voor al onze inwoners vanzelfsprekend is. Wij willen zorgen voor een goede handhaving van de gemeente en (zo mogelijk) meer inzet van de politie.

Daarnaast gaan wij ook de veiligheid op straat verbeteren door wegen te herstellen, te zorgen voor verlichting en veilige oversteken te realiseren.

Lees meer

Lasten verlagen

De WOZ en de rioolheffing, lasten die niet verhoogd mogen worden.

Geen geld uitgeven wat je niet hebt en kijken hoe het geld beter en/of efficiënter ingezet kan worden.

Lees meer

Vrijheid voor ondernemers

Vrijheid in de keuze van openingstijden.

Wij als VVD houden niet van betutteling, ondernemers kunnen zelf wel bepalen of ze open gaan of niet.

Achtkartspelen, een gemeente die met de ondernemers meedenkt. Dat is wat we willen, want bedrijven zorgen voor werkgelegenheid.

Lees meer

Vrijheid voor de boeren

Schrappen van overbodige regels.

Zonder boeren, geen eten op tafel. Wij willen ervoor zorgen dat onze boeren niet gehinderd worden door gemeentelijke regelgeving, want er zijn al zoveel Europese/landelijke regels.

Daarnaast moeten de boeren geholpen worden bij de hun taak als landschapsbeheerder. Een belangrijke taak waarbij zij onze hulp verdienen, want het is het boeren landschap wat Friesland zo mooi maakt.

Lees meer

Zorg en participatie

De gemeente zorgt voor degenen die dat nodig hebben.

Wij zijn voor een goed, solide en sociaal beleid. Wij willen dat de gemeente ondersteuning en zorg biedt aan de personen die het nodig hebben.

De gemeente dient te handhaven op de Participatiewet om te zorgen dat de mensen een actieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Lees meer

Betere dienstverlening

Een bereikbare gemeente voor inwoner en ondernemer.

De gemeente moet dienstverlenend zijn. Je moet zo binnen kunnen lopen als je met een vraag zit.

Daarnaast moet de digitalisering van de gemeente zonder problemen verlopen.

Lees meer