DIT GAAN WE VOOR U BETEKENEN

Meer banen

Grote en kleine bedrijven waarderen en stimuleren.

Veiligheid

Iedereen moet zich zowel thuis als op straat veilig voelen.

Lasten verlagen

De WOZ en de rioolheffing, lasten die niet verhoogd mogen worden.

Vrijheid voor ondernemers

Vrijheid in de keuze van openingstijden.

Vrijheid voor de boeren

Schrappen van overbodige regels.

Zorg en participatie

De gemeente zorgt voor degenen die dat nodig hebben.

STEMGEDRAG TWEEDEKAMERVERKIEZINGEN VERSUS GEMEENTERAAD

Totaal aantal kiezers in 2017

0

Uitgebrachte stemmen 2017

0

Stemmen voor VVD

0

Verwachte gemeenteraadszetels

0

HET VVD Achtkarspelen TEAM

De VVD Achtkarspelen is voor eigen verantwoordelijkheid. De gemeente hoeft niet overal bij te helpen of alles voor de inwoners te doen. De gemeente moet dienstverlenend zijn.  Daarbij past een gemeente die klein, accuraat en efficiënt is. 

Dus niet onnodig praten, maar: gewoan. dwaan


Freddy Hoekstra
Raadslid, Harkema

Ik ga mij inzetten voor Achtkarspelen door regelgeving te schrappen, ruimte te scheppen voor initiatieven van inwoners en de gemeente financiën op orde te houden.

Lineke Kingma-Gardenier
Schaduwfractielid, Surhuisterveen

Ik volg mijn geweten en ben wars van partijpolitiek. Mij stoort de overreactie op risico's en verantwoordelijkheden. Opeenstapeling van regels lost niet alles op. Deregulering welstand en winkeltijden zijn o.a zaken waar ik me mee bezig wil houden.

Razwan Popal
Schaduwfractielid, Gerkesklooster/Stroobos

Jeugdcommissaris van de Koning in Fryslân en examenjaar VWO op het Lauwerscollege

Mieke de Kluijver
Schaduwfractielid, Augustinusga

"Kansen zijn er voor iedereen die ze aangrijp", daarom vind ik het belangrijk dat ook de gemeente eigen verantwoordelijkheid stimuleert.

Swen Veenstra
Schaduwfractielid, Buitenpost

Ik sta voor een gemeente waar iedereen meedoet.

DOE MEE!!!

Word  VRIJWILLIGER en Bepaal mee 

Wil jij kansen krijgen en kansen geven? Dan is de  VVD jouw partij. Samen met jou kunnen wij ervoor zorgen dat Achtkarspelen nog mooier wordt!

START HIER

LAATSTE NIEUWS

Lees hier het laatste nieuws over de VVD Achtkarspelen.

Núver nijs: de frou mei klemkes yn it hier!

In deze tijden is niet alles wat het lijkt. Wij worden daarom gewaarschuwd voor “nepnijs”, oftewel nepnieuws. Nepnie...
Lees meer
13 september 2018

De fakânsje foarby

13 juli 2018

Rjocht is sljocht